TASUTA üritus "Kiired rahalised võidud" 20-25. oktoobril

Tähtajaliste hoiuste intresside ja tingimuste võrdlus - Jekaterina Tint

Tähtajaliste hoiuste intresside ja tingimuste võrdlus

Tähtajaline hoius on minimaalse riskiga raha investeerimise viis, mis pakub üsna väikest tootlust.

Raha hoiustamine tähtajalisel hoiusel võib olla näiteks riigivõlakirjadesse investeerimise alternatiiviks, sest nende tootlused on enamasti nullilähedased. Samuti seda võib kasutada säästupuhvri hoidmiseks või raha teatud kindlaks ajaks kogumiseks.

Allolevas tabelis on toodud kõige olulisemad tähtajaliste hoiuste tingimused nende pankade kohta, mis pakuvad arvestatavat nullist märksa suuremat intressimäära. Loe sellest artiklist, millega veel lisaks arvestada tähtajalise hoiuse kasutamisel.

Kõikide pankade puhul, kui lõpetad tähtajalist hoiust enne seda tähtaega, siis jääd intressidest ilma.

Suuremate intressimääradega pankade tähtajalise hoiuste koondinfo (06.01.2023 seisuga):

PankMaksimaalne intressimäärMinimaalne summaEnnetähtaegse lõpetamise tingimused
COOP Pank2.5% aastas alatest 36 kuu perioodi puhul 100 €
• Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel hoiustaja soovil teeb pank hoiustajale ilma teenustasuta väljamakse, kui füüsilisest isikust hoiustaja on teavitanud panka lepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist panga poolt aktsepteeritud vormis vähemalt 14 (neliteist) päeva ette ning juriidilisest isikust hoiustaja panga poolt aktsepteeritud vormis vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.

• Lühema etteteatamise tähtaja korral kuulub pangale tasumisele lepingu lõpetamise ja väljamakse teostamise eest teenustasu vastavalt hinnakirjal: Ennetähtaegse lõpetamise tasu kui raha laekub kontole samal päeval 0,50 % hoiuse summast ja kui raha laekub kontole 14 päeva pärast, siis tasuta.

• Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel pank intressi ei maksa.
Inbank 3.5% aastas 60 kuu perioodi puhul 500 €• Hoiust saab igal ajahetkel ennetähtaegselt katkestada, esitades selleks kirjaliku sooviavalduse e-maili teel.

Pangal on õigus jätta ettetähtaegse hoiuse lõpetamise avaldust rahuldamata.

• Ennetähtaegse katkestamise puhul ei maksa Inbank hoiuperioodi eest intressi.

• Ennetähtaegsel lõppemisel kantakse summa kontole 30 päeva möödumisel lepingu lõppemisest.

Kui on soov hoiusumma varem kätte saada, on Inbankil õigus küsida ennetähtaegse väljamaksmise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Hetkel 1% hoiusummalt, kuid mitte vähem kui 25,00 EUR.
Bigbank
3% aastas 36 kuu perioodi puhul500 €• Kliendil on õigus ühekuulise etteteatamisega leping üles öelda.

• Kui pank rahuldab avalduse lõpetamiseks, on tal õigus nõuda lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest teenustasu kuni 2% protsenti hoiusummast, kuid mitte vähem kui 35 eurot.

• Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral ei maksa Pank Kliendile Intressi jooksva Hoiuperioodi eest. Kliendile jooksva Hoiuperioodi eest juba väljamakstud Intressidele vastava summa ning teenustasu Lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest peab Pank kinni Lepingu lõpetamisel Kliendi arvelduskontole ülekantavast summast.
Holm Bank 3.5% aastas 60 kuu perioodi puhul 500 €• Hoiustajal on õigus leping igal ajal üles öelda, esitades panka ülesütlemise avalduse kirjalikult või iseteeninduse kaudu

• Lepingu ülesütlemisel hoiuperioodi kestel hoiustaja poolt on pangal õigus kanda hoiusumma kliendikontole 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates üles ütlemise avalduse saamisest, välja arvatud juhul, kui klient avalduses määrab hilisema tähtaja.

• Kui hoiustaja soovib hoiusumma kliendikontole kandmist lühema tähtaja jooksul kui 15 päeva, siis on pangal õigus nõuda ja hoiustajal kohustus maksta tasu, milleks on 2% hoiusummast, kui panga hinnakirjaga ei ole teistsugust tasu määra ettenähtud.

• Lepingu ülesütlemisel hoiustaja poolt, või lepingu erakorralisel ülesütlemisel panga poolt, pank hoiustajale hoiuperioodi eest intessi ei maksa. Hoiuperioodi jooksul hoiustajale juba välja makstud intresside osas tasaarveldab pank oma nõude väljamakstud intresside osas ja arvestab maha väljamakstavast hoiusesummast.
SEB1,65% 36 kuu perioodi puhul100 €• Pangal on õigus lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kanda hoiusumma lepingus või hoiustaja avalduses määratud arvelduskontole pangas 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest, kui hoiustaja ei ole avalduses määranud hilisemat tähtaega.

• Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral pank intressi ei maksa.

• Pangal on õigus nõuda hoiustajalt hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega pangale tekitatud kulu hüvitamist. Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise kulu on ennetähtaegse lõpetamise päeva ja algselt kokkulepitud hoiustamise lõpptähtpäeva vahelise perioodi refinantseerimisest tulenev panga täiendav intressikulu võrreldes intressiga, mida pank oleks hoiuperioodi järelejäänud osa eest hoiustajale pidanud maksma, kui hoiust ei oleks ennetähtaegselt lõpetatud.
Swedbank1,5% 12 kuu perioodi puhul190 €• Kliendil on õigus leping igal ajal üles öelda, esitades panka vastava kirjaliku avalduse.

•Lepingu ennetähtaegsel üles ütlemisel hoiuperioodi ajal on pangal õigus kanda hoiusumma kontole 7 (seitsme) päeva jooksul alates üles ütlemise avalduse saamisest, välja arvatud juhul, kui klient avalduses määrab hilisema tähtaja.

•Kui klient soovib hoiusumma kontole kandmist lepingu üles ütlemise päeval, siis on pangal õigus nõuda ja kliendil kohustus maksta hinnakirjaga kehtestatud tasu.

• Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral pank intressi ei maksa.
LHV2% 12 kuu perioodi puhul500 €• Kliendil on õigus teha Pangale ettepanek Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks kokkuleppel. Pangal ei ole kohustust sellise Kliendi ettepanekuga nõustuda ega lõpetada lepingut kokkuleppel ennetähtaegselt.

• Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Pank intressi ei maksa.

• Pangal on õigus nõuda Kliendilt Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega Pangale tekitatud kulu hüvitamist. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise kulu on ennetähtaegse lõpetamise päeva ja algselt kokkulepitud hoiustamise lõpptähtpäeva vahelise perioodi refinantseerimisest tulenev Panga täiendav intressikulu võrreldes intressiga, mida Pank oleks Hoiuperioodi järelejäänud osa eest Kliendile pidanud maksma, kui Lepingut ei oleks ennetähtaegselt lõpetatud.

6 thoughts on “Tähtajaliste hoiuste intresside ja tingimuste võrdlus

  1. on olemas min summad aga kui on väga suur summa panna. vanasti vähemalt LHV puhul kas mitte ei olnud 100K piiriks, või pole vahet?

    1. kuni 100 tuhat eurot on ühe hoiustaja kohta ka tagatisfondiga tagatud. Täpsemad max. summad tasub pangas üle vaadata.

  2. Lihtsalt meeles mõlkunud küsimus, 100 000 on tagatisfondiga kaitstud. Kui sellest suurem rahasumma kanda hoopis maksuameti ettemaksukontole, kas selle tagamise eest vastutab siis juba maksuamet, sõltumata laekumise pangast?
    See kõlaks ju hea riski- ja piirmääravaba raha parkimise viis, kuna eeldatavasti maksuamet ju naljalt maksevõimetuks ei muutu.

    1. Jah, MTA-l peaks olema väga vähetõenäoline minna pankroti, samas see hoiustamise viis intressi ei maksa ja raha ei teeni.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Vaata ka minu teisi artikleid