Eraisiku finantsplaneerimise tööriist

Finantsplaneerimine on eraisiku finantstervise oluline komponent. Finantseesmärkide poole liikumine eeldab seda, et me teame enda finantsseisu, meie eesmärgid on välja arvutatud ning on plaan, kuidas neid saavutada. Käesolev Google Sheets tabel võimaldab teha just seda: jälgida enda tulusid ja kulusid, täpsustada enda finantseesmärke ja planeerida tuleviku rahavoogusid.

Klõpsa pildi peale, et näha suuremalt                                          

Kuu analüüs näitab:
▪ Peamisi tulusid ja kulusid
▪ Kuu tulemust võrreldes esialgse plaaniga
▪ Kuude lõikes trendi
▪ Säästude summa muutmist viimase 12 kuu jooksul

Plaani ja eelarve koostamine 
Eraldi lehel saad:
1. Vaadata kõikide kategooriate ja alakategooriate numbrilisi andmeid kuude lõikes.
2. Koostada järgmise kuu eelarve ja pikem rahavoo plaan. 

Eesmärkide planeerimine
Tabeli abiga saad välja arvutada, kui palju on vaja iga kuu kõrvale panna ja investeerida enda lühi- ja pikaajaliste finantseesmärkide täitmiseks.

Andmeid saad kopeerida panga väljavõtetelt (Swedpank, SEB, LHV) või sisestada käsitsi. Ainus mis jääb teha, on lisada kategooriad.

Seadistuse lehel saad kergelt määrata enda jaoks sobivaid kategooriaid ning algsaldosid, et jälgida iga kuu lõpus konto jääki.

Tabeli hind 5.90 €

  


Lihtne eelarve tabel

Järgmist tabelit saad kasutada Google Sheets või Excelis, et hoida silm peal hoida enda kuu tuludel, kuludel ja eelarvel. Juhised leiad sees.

Scroll to top