fbpx

Kas III samba vabatahtlikku pensionifondi tasub investeerida?

Читать на русском

Meie pensionisüsteem toetab pensioni jaoks kogutava raha kasvatamist läbi investeerimise: raha pensioniks investeerivad II ja III samba pensionifondid.

Kui II samba fondi tehtud sissemaksete summa on seadusega fikseeritud, siis III samba vabatahtlikesse pensionifondidesse saab sissemaksete suurust ja tihedust ise valida. Sissemaksetelt saab järgmisel aastal veel tulumaksu tagasi ning pensionil raha välja võtmisel rakendub alandatud tulumaksu määr.

Paneb seega mõtlema – äkki tasuks liituda?

Kuigi mõned inimesed põhimõtteliselt III sambaga liituda ei soovi, siis teised Eesti investorid on lausa endale ühistu loonud (Tuleva), et saaks investeerida läbi II ja III samba võimalikult headel tingimustel.

Mina isiklikult liitusin III sambaga alles peale seda, kui hakkasin läbi maakleri börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF) investeerima. Hetkel investeerin regulaarselt nii ETFidesse kui ka III sambasse.

Miks ma ikka otsustasin III samba kasuks?

Kokkuvõtteks rääkisid III sambasse investeerimise poolt järgnevad argumendid:

• Läbi III samba saab investeerida madalate kuludega indeksfondidesse;
• III samba sissemaksetelt saab tulumaksutagastuse;
• Osakute müügile saab rakendada alandatud 10%-lise tulumaksumäära;
• Saab investeerida väikeste summadega ning kogu investeerimise protsessi ära automatiseerida;
• Fondi osakud on päritavad.

Kuna mulle meeldib enda jaoks kõik välja arvutada, siis tegin väikse kalkulaatori ning võrdlesin III samba vabatahtlikku pensionifondi investeerimist ja ETFide iseseisvat ostmist.

Mis on järeldus?

Tänu tulumaksutagastusele ning alandatud maksumäärale on mul võimalik saada paremat investeeringu tootlust (ROI), kui sama indeksit järgivasse ETFi investeerides.

Vaata kalkulaatorit ja arvutusi artikli lõpus.

III sammas sisaldab indeksfonde

III sambasse saab investeerida kas läbi pensionikindustuse või läbi vabatahtlike pensionifondide. Pensionikindlustus on keerulisem toode kõrgemate tasudega, investeerimine vabatahtlikesse pensionifondidesse aga sarnaneb palju iseseisvalt fondidesse investeerimisega.

III samba pensionifondide seast võib leida ka mõned passiivsed pensionifondid, mis järgivad investeeringute tegemisel laiapõhjalist börsiindeksit, ning mille kulud on väiksemad (alla 1% aastas). See oligi algne põhjus, miks üldse kaalusin 3. samba kasutamist.

Praeguse hetkega meil on kolm passiivset pensionifondi: Tulevas, LHV-s ja Swedbankis. Swedbanki passiivne fond investeerib arenenud riikide ettevõtete aktsiatesse (nt USA, Saksamaa jne), Tuleva lisaks arenenud riikidele ka arenevate riikide aktsiatesse (nt Hiina) ja LHV-s on lisaks eelnimetatule ka piiriturgude aktsiad sees (nt Kuveit).

Igal juhul on investeeringud hajutatud mitme eri riigi ning mitme saja/tuhande eri ettevõtte aktsiate vahel, mis laseb rahulikult turuga kaasa sõita ning maailma aktsiaturu kasvust pikaajaliselt tootlust teenida.

III samba pensionifondi sissemaksetelt saab igal aastal tulumaksu tagasi

Sissemaksed III samba (ja ka II samba) pensionifondi lähevad maksusoodustuse alla. Igal aastal füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades saab sissemaksetelt 20% investeeritud rahast tagasi. Kohene tootlus!

Seda raha võib kasutada uuesti investeerimiseks, näiteks kasutadagi 20% tulumaksutagastust uuesti III samba sissemakseks, või saab selle raha iseseisvalt mujale investeerida.

Isiklikult paigutan suurema osa tulumaksutagastuse summast investeerimiskontole (endale peab ju esmajärjekorras maksma!) ja väike osa läheb tuleviku suuremate kulude tarbeks säästudesse.

Igal juhul on investeering kohe plussis.

III samba pensionifondi sissemaksetelt tulumaksu tagastus on piiratud

Oluline nüanss, mida tuleb III samba investeerimise puhul arvestada, on see, et tulumaksu tagastatakse summalt, mis ei ületa 15% bruto sissetulekust. Kui sissetulek on aga üle 40 000 euro aastas, siis saab tulumaksu tagasi ainult 6000 eurolt.

Bruto sissetulekuna läheb arvesse muuhulgas palk, vanemahüvitis, palga hoiuselt saadud ja ühisrahastu portaalides teenitud intressid, üüritulu.

III sambasse ei tasu investeerida summat, millelt tulumaksu tagasi ei saa, kuna raha sambast välja võtmisel maksustatakse tulumaksuga kogu summa.

Selleks, et tulumaksu reaalselt tagasi saada, peab loomulikult olema ka aasta jooksul piisavalt suures summas tulumaksu sissetulekutest kinni peetud, et deklaratsiooni täites tekiks tulumaksu enammaks ja riigil oleks millest tulumaksu tagastada.

Näiteks, kui sissetulek on väiksem ja on hulgaliselt teisi maksusoodustusi nagu maksuvaba tulu teisest ja kolmandast lapsest, koolituskulud, annetused jne, siis tuleks korra arvutada, kas ja kui palju on maksustatavas tulus „vaba ruumi“, et III sambasse investeerida, juhul kui tekib mõte suurem summa sääste sinna paigutada.

Aasta jooksul sissetulekust kinni peetud tulumaksu summa on seega veel üks selline piirmäär, millega tuleb arvestada III samba sissemaksete tegemisel.

Täpsemalt saad maksusoodustuste kasutamisest lugeda sellest postitusest.

III samba pensionifondi investeerimine on lihtne

III samba pensionifondidesse investeerimine on lihtsam, kui ETFidesse investeerimine läbi maakleri.

Esimest korda III samba pensionifondiga lepingu sõlmimine võttis vaid mõned minutid. Hiljem sain teise fondiga liituda läbi interneti ka ülikiiresti.

Kui leping tehtud, siis investeerimiseks on vaja vaid summa üle kanda Pensionikeskuse kontole. Mõistlik on investeerida sambasse kindla regulaarsusega, näiteks teha sissemakse iga kuu, et hajutada investeeringut ajas. Siis ostad vähem fondi osakuid, kui hind on kõrge, ja rohkem osakuid, kui hind on madalam.

Mugavamaks investeerimiseks on mõistlik pangas püsikorralduse leping sõlmida, et investeerimine ära automatiseerida.

Teine võimalus on paluda, et tööandja kannaks teatud protsendi palgast III sambasse sinu eest. See eeldab küll täiendavat tööd raamatupidaja jaoks ning ei ole tööandjale kohustuslik. Töötaja jaoks on aga see veelgi mugavam viis investeerimiseks, sest laseb sissetuleku kasvuga kohe kasvatada ka III samba sissemakseid.

Sisenemistasud III samba passiivsetel fondidel puuduvad.

Igal aastal deklaratsiooni esitades on III sambasse sissemaksed ilusti deklaratsioonis sees ning vabatahtliku pensionifondi investeerides ise ei ole vaja midagi muuta ega täiendada.

Millal saab III sambast raha välja võtta?

Pensionifondi puhul võivad mõned inimesed arvata, et raha üldse enne teatud vanuseni kätte ei saa sarnaselt II sambaga. Nende jaoks võib siin olla üllatus, et kuigi mõni ükskik fond võib tõepoolest väljamakseid enne teatud vanust piirata, siis üldjuhul kasutades vabatahtliku pensionifondi sarnaneb III sammas siinkohal tavalise investeerimisega: kui koguda raha vabatahtlikku pensionifondi, siis raha saab välja võtta osaliselt või täielikult müües fondiosakuid tagasi ükskõik mis vanuses.

Küll on riigi poolt tõepoolest sätestatud vanuseline piirmäär, peale mida on raha välja võtmine odavam. Nimelt müües fondiosakuid peale 55. eluaastat tingimusel, et esimese investeeringu tegemisest on möödas vähemalt 5 aastat, rakendub 20% asemel alandatud 10%-line tulumaksu määr.*

Tuleb siinkohal tähelepanu pöörata sellele, et väljamaksete puhul rakendub tulumaks kogu summale, mitte ainult kasumile, nagu tavaliselt väärtpaberite puhul.

III samba pensionifondi osakud on ka päritavad, seega surma korral investeering kaduma ei lähe, vaid järglased saavad selle enda pensionikontole üle kanda või rahaks teha.

Veel miinuseid?

Läbi III samba indeksfondidesse investeerimisel tuleb arvestada ka sellega, et passiivsete fondide valik on piiratud ning jooksvalt väljamakseid (dividende) ei saa, mis on soovi korral aga võimalik iseseisvalt ETFidesse investeerimise puhul.

Peamine III samba miinus aga on minu jaoks see, et muudatused seadustes võivad teoreetiliselt sundida mind enda plaane muuta, kuna pensionifondidesse investeerimine ja maksustamine on eraldi teistest investeeringutest reguleeritud mitmete seadustega.

Üks näide võimalikest muudatustest on II samba pensionireform, mis puudutab ka III sammast. Nimelt, kui president kuulutab välja II samba reformi seaduse, siis need, kes alustavad III sambasse kogumist esmakordselt 2021. aastast, saavad alandatud 10%-list tulumaksu määra rakendada üksnes peale pensioniikka jõudmist, ehk alates 65. eluaastast. Enne seda tuleb pensioniosakute müügilt tulumaks ikkagi täiel määral ehk 20% tasuda.

Seega tasub leping sõlmida ja esimene sissemakse III sambasse teha juba 2020. aastal. III samba saab avada ka lapsele!

Kas III samba pensionifondi raha investeerimine on ikka tasuvam, kui iseseisev ETFi ost?

Kuna mulle meeldib enda jaoks kõik välja arvutada, siis võrdlesin III samba vabatahtlikku pensionifondi investeerimist ja ETFide iseseisvat ostmist.

Arvutasin välja, mis summa saaksin kätte, kui investeeriksin 200 eurot kuus 35 aasta jooksul ning 65. elusaastal müüksin kõik osakud korraga maha. Mis oleks III samba ja ETFi investeeringu tootlus?

NB! Antud võrdluse puhul tuleb märkida, et tulemused sõltuvad oluliselt arvutuse loogikast ja eeldustest ning minu poolt saadud tulemused ei pruugi sinu jaoks kehtida. Ka arvutusi saab mitmel moel teha. Näiteks, kui ma võrdleksin näiteks III samba investeerimist koheselt vastu 20% väiksema summa ETFisse investeerimist või eeldaksin, et reinvesteerin tagastatud tulumaksu, siis oleks ka III samba väärtus oluliselt suurem. Seega keskendusin siin investeeringu tootluse (ROI) võrdlusele.

Sõltumata aga arvutusloogikast tegin järelduse, et kui valida madalate tasude III samba indeksfond, saada sissemaksetelt tulumaksu tagasi ning pensioniminekul saada väljamaksed 10%-lise tulumaksumääraga, siis saan III sambast parema tootluse (ROI), kui sama indeksi järgi ise ETFi investeerides.

Arvutused

Võtsin väga lihtsustatud eelduse, et aastane tootlus enne kulusid oleks nii 3. samba kui ETFi puhul sama 5%, samas jooksvate kulude aastane määr oleks III samba pensionifondide puhul kõrgem (näiteks 0.75% nagu LHV-l) kui ETFil (näiteks 0.2%). Lisaks peaksin ETFi ostult ja müügilt teenustasu maksma (nt 5.8 eurot Lynxis) ning ostu sooritaksin neli korda aastas.

III samba puhul oleksin 35 aasta jooksul investeerimisele kulutanud 67.2 tuhat eurot (üle kandnud 84 tuhat ja 16.8 tuhat tulumaksu tagastusena tagasi saanud) ning 65. aastaselt kätte saanud peale kõikide osakute müüki 167 tuhat eurot. Tootlus oleks 149%.

ETFi oleksin aga 35 aasta jooksul investeerinud 84 tuhat eurot (kulu on iga aasta 480 eurot suurem) ning 65. aastaselt kätte saanud 180 tuhat eurot ehk vaid 13 tuhat eurot rohkem. ETFi tootluseks tuleb seega 115%.

III samba tootlus antud eeldustega 34% suurem:

3 samba kalkulaator
Arvutused tingimusel, et tagastatud tulumaksu ei reinvesteeri
3 samba kalkulaatori eeldused
Arvutuste eeldused

Saad ka ise seda kalkulaatorit kasutada ning vaadata, mis summa õnnestuks ühe või teise variandiga kokku saada ning mis summa jääks reaalselt kätte peale tulumaksu tasumist.

Loetelu III pensionisamba fondidest ja nende jooksvatest tasudest leiad Pensionikeskuse lehelt.

Disclaimer: olen Tuleva liige, algselt kogusin III pensionisambasse raha LHV-s, kuid 2019. aastast kogun Tulevas

* Kui president kuulutab välja teise samba reformi seaduse, siis need, kes alustavad III sambasse kogumist esmakordselt 2021. aastast, saavad alandatud 10%-list tulumaksu määra rakendada üksnes peale pensioniikka jõudmist, ehk alates 65. eluaastast.


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top