Privaatsustingimused

 1. Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot isikuandmetest ning sellest, kuidas ja milleks Ettevõte isikuandmeid kogub ja töötleb.
 2. Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.
 3. Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva Veebilehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Ettevõte teenuste kasutamise kohta.
 4. Ettevõte võib koguda ja töödelda järgmisi andmeid: olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Ettevõtte tooteid ja teenuseid kasutada või on neid kasutanud varasemalt, või avaldas soovi uudiskirja saamiseks.
 5. Me kasutame küpsiseid (Cookies) ja kogume informatsiooni Veebilehe külastajate kohta Google Analytics kaudu. Te saate kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Sellisel juhul aga  Veebileht ei pruugi korrektselt toimida. Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/.
 6. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: toote ja teenuste müük, uudiskirjade edastus, reklaammaterjalide edastus, raamatupidamine, küsitluste edastus, teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine, Veebilehe kasutatavuse analüüs, Veebilehe sisu ja funktsionaalsuse arendamine. Mõnikord me võime edastada teile turundusliku informatsiooni kolmandate isikute toodete ja teenuste kohta, mida meie hinnangul võivad teile olla huvitavad.
 7. Ettevõte võib edastada teie andmed kolmandatele osapooltele seaduses sätestatud juhtudel.
 8. Ettevõte rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Me kaitseme teie andmed, kuid tuletame meelde, et ükski andmete edastuse ja säilitamise viis ei ole 100% turvaline, seega me ei suuda garanteerida teie andmete täieliku turvalisust.
 9. Ettevõte säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik.
 10. Teil on õigus loobuda reklaammaterjalidest või uudiskirjade saamisest või nõuda teie isikuandmete kustutamist. Sellisel juhul palume edastada soov e-maili teel jekaterina@moneysmarterme.eu.
 11. Ettevõte kontaktid on Target Smart OÜ, aadress: Peterburi tee 53, 11415, Tallinn; e-mail jekaterina@moneysmarterme.eu.
 12. Käesolevad tingimused on viimati uuendatud 17.12.2019.a.
Scroll to top