08.03.2023 IuteCredit 11% võlakirjad

Kuni 31.03.2023 14:00 saab märkida IuteCredit võlakirju. Võlakirju väljastab IuteCredit Finance, Luksemburgi ettevõte.

Loe täpsemalt: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3f23218290f0fa127025a1e3b066a14&lang=et

Ühe võlakirja nimeväärtus: 100 eur

Pakkumishind: 96.5% – 97.5% ehk ühe võlakirja lõplikuks hinnaks kujuneb 96,5-97,5 eurot sõltuvalt tulemustest. Ehk sõltuvalt lõpphinnast, mis selgub 31.03 võib tootlus (YTM) jääda 11,98-12,6% vahel.

Lunastustähtähtaeg: 3,5 aastat kuni 6.10.2026 (siis tagastatakse investeeritud raha nimeväärtuses).

Intress: 11% aastas nominaalist, makstakse 2 korda aastas (ehk 11 eurot aastas ühelt võlakirjalt).

Avalikult pakutakse kuni 50 mln euro väärtuses võlakirju.

Tagatis: Eesti emaettevõtte AS IuteCredit Europe ja Albaania tarbimislaenude ettevõtete garantii.

Üksikud silmajäänud asjad:

 • Ettevõtte tegutseb pealmiselt väljaspoolt Euroopa Liitu, Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Moldovas ja Põhja-Makedoonias. On raske hinnata, mis riskid võivad kaasneda nimetatud riikides tegutsemisega ja millised on kohalikud seadusandlused, mis tegevusi reguleerivad.
 • Numbritest. Võlakirja pakub Luksemburgi ettevõte, mis annab laenu edasi emaettevõttele. Võlakirja pakkumise seisusga ei olnud Luksemburgi ettevõte 2022. aasta numbrid veel saadavad. 2022. a I poolaasta kasum oli 8 tuhat eurot, ehk enda tegevusest väga kasumit ei teenita ja oluline on vaadata emaettevõtte numbreid, kelle garantiiga on ka võlakiri tagatud.
 • Kas garantii tagaks võlakirja rasketel aegadel? Võlakirjad on tagatud grupi valdusettevõte ja Albaania tarbimislaenude ettevõtte garantiiga, kuid halvenevatel majandustingimustel on küsitav, kuivõrd ettevõtted tegelikult saaksid võlakirja makseid garanteerida.
  • Audiitor väljastas 2021. aastal raporti märkusega, sealhulgas, sest ei olnud usaldusväärset tõendit juhtkonna eelduste omakapitali investeeringu õiglase väärtuse ja tulevaste rahavoogude hindamise kohta.
  • Neto rahavoog (auditeerimata) äritegevusest Albaania ja AS IuteCredit Europe ettevõtetel on olnud 2022. aastal negatiivne, positiivset rahavoogu saadi investeeringutest ja finantseeringutest (laenudest).
  • Ehk kõige suurem risk on see, et halvenevatel majandustingimustel võib kasvada veelgi tähtajaks tagastamata laenude osakaal. Samuti võib ettevõttel olla keerulisem leida samas mahus investoreid, kes oleksid valmis tegevust finantseerima. Investorite poolt huvi languse puhul võib ettevõttel realiseeruda likviidsusrisk (ehk kas ettevõttel on raha, et investoritele intressi ja põhiosa tasuda).
 • Võlakirja likviidsusrisk: Võlakiri tuleb kauplemisele Nasdaq Tallinn ja Frankfurdi börsile. Tallinna võlakirjade likviidsus on üldjuhul madal (ei saa kiiresti rahaks teha), samas Frankfurdi börsil võib likviidsus olla suurem, kuid tasud vähendaksid tootlust. Hetkel kauplevad Tallinna börsil 2026 IuteCredit võlakirjad ca 5% diskontoga.
 • IuteCredit jätkusuutlikkus ehk ESG.
  • Võlakirja emiteerimisega on tegemist esmapakkumisega, millega investorid otseselt finantseerivad ettevõtte tegevust. Investorite raha võib omada otsest mõju ettevõtte tegevustele, erinevalt järelturust, kus järelturust (börsilt) ostetakse väärtpaberid teiselt investorilt. Seega minu hinnangul on esmapakkumiste juures olulise tähtsusega jätkusuutlikkuse arvestamine finantsotsuste tegemisel.
  • Ettevõte tegutseb tarbimislaenude valdkonnas ning seega minu hinnangul on üks olulistest ESG mõjudest: mõju inimeste rahalisele heaolule. Jätkusuutlikkuse kohta on prospektis vaid 2 lõiku, 2022. aasta aruandes mainitakse rahatarkusele panustamist läbi Geeniuse portaali ja väiksema arvuga noorte programmidele Makedoonias ning partnerlust Moldova noorte rahatarkuse projektis. Ehk rahatarkust edendatakse noorematele, kes ei ole otseselt veel IuteCredit kliendid. Samas mainitakse, et laenuotsus tuleb 10 minutiga. See tekitab küsimusi laenusaaja taustainformatsiooni ja krediidikõlbulikkuse kontrolli põhjalikkuse kohta. Analüütikuna tahaksin lisaks aru saada, mis kontrolle läbi viiakse ja kuidas tagatakse vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning mis ulatuses on need põhimõtted ettevõtte tegutsemisriikides kohustuslikud ja kontrollitavad.

Jekaterina otsus:

10.03.2023

Võlakirjad 3a tähtajaga oleks võinud portelli võtta küll. Samas võttes arvesse rahavoo aruande numbeid, ettevõtte tegutsemisriike ja ka ESG-d, siis antud hetkel ma võlakirju ei märgi.

Tegemist on valikuliste tähelepanutega, mida analüüsisin enda investeerimisprotsessi raames. Tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega ametliku võlakirja analüüsiga. Aruanne ei ole mõeldud avalikuks jaotamiseks ja seda ei tohi ilma autori eelneva kirjaliku loata mingil moel taasesitada, levitada ega avaldada (tervikuna või osaliselt). Autor ei võta endale varalist vastutust aruande põhjal tehtud investeeringu või negatiivse investeeringu finants- või muude tagajärgede eest. Investorid peaksid iga konkreetset investeeringut sõltumatult ja hoolikalt hindama iseseisvalt. Jekaterina Tint ega Jekaterinaga seotud ettevõtted ei võta vastutust mis tahes tulemuste või kahjude eest, mis võivad aruande lugejale otseselt või kaudselt tekkinud olla ja mis võivad tuleneda sellest, et lugeja on tegutsenud väljaandes esitatud teabe alusel või on seda teavet kasutanud. Analüüs on koostatud avalikult kättesaadava info põhjal. Mõned analüüsi punktid ja järeldused lähtuvad erinevatest eeldustest; erinevatel eeldustel võivad olla oluliselt erinevad tulemused. Autor ei anna garantiid teabe täpsusele, täielikkusele ega ajakohasusele.

Tutvu pakkumise riskidega ja muu informatsiooniga prospektis:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3f23218290f0fa127025a1e3b066a14&lang=en

https://iutecredit.com/wp-content/uploads/2023/03/230301-IuteCredit-Tap-Issue-Prospectus.pdf

Esita küsimus või lisa kommentaar

Küsi oma küsimus, või jaga enda kogemust siin

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga