Tähtajaline hoius: milleks seda valida ja mida valikul arvestada?

Üks investeerimise viis, mis mõnikord unustatakse, on tähtajaline hoius. Tegemist on sisuliselt võimalusega saada minimaalse riskiga minimaalset tootlust.

Tähtajaline hoius võib olla huvipakkuv instrument võlakirjade asemel, näiteks aktsiatesse investeerimisega seotud riski maandamiseks, kui periood, millele investeeritakse, ei ole väga pikk.

Võimalus ei pruugi olla väga atraktiivne kogenud investorile, samas ka nemad võivad kasutada tähtajalisi hoiuseid säästupuhvri (meelerahufondi) hoidmiseks või näiteks lühikeseks perioodiks ja kindlaks päevaks raha kogumiseks.

Kokkuvõte

Tähtajalise hoiuse pooltargumendid:
+ Raha säilib täiel määral, puudub tururisk
+ Hoiused on kaitstud panga pankrotist summas kuni 100 tuhat eurot hoiustaja kohta
+ Hoiuse intressimäär on tootlusena garanteeritud (v.a. ennetähtaegsel lõpetamisel)
+ Automaatne hoiuse pikendamine ei lase rahal niisama kontol seista

Tähtajalise hoiuse vastuargumendid:
– Intressimäär on tihti alla inflatsioonimäära
– Avamiseks peab olema kogutud minimaalne nõutud summa
– Ennetähtaegse lõpetamise puhul ei maksta intressi ja võivad kaasneda lisakulud
– Nullist erineva intressimäära saamiseks tuleb hakata mõne uue panga kliendiks

Eri pankades tähtajaliste hoiuste vahel valiku tegemisel tasub võrrelda:
• hoiuse minimaalset perioodi,
• hoiuse avamiseks nõutud minimaalset summat,
• intressi väljamaksmise perioodide eri võimalusi,
• pakutavat intressimäära,
• ennetähtaegselt lepingu lõpetamise tingimusi (tegelikku praktikat võib uurida pangalt).

Mis valikud ja nõuded on hoiuse avamisel?

Minimaalne summa Tähtajaline hoius on mõeldud konkreetse rahasumma hoiustamiseks kindlaks määratud perioodi jooksul. Sellise hoiuse avamiseks on sätestatud nõuded ka minimaalsele summale: hoiust saab avada tavaliselt vähemalt 500 euroga. Pangati võib see summa erineda (praegu on näiteks COOP Pangas minimaalne summa 100 eur).

Hoiuse periood Hoiuse avamisel tuleb valida endale sobiv periood alates 1 kuust kuni 5 aastani ja enamgi. Jällegi, minimaalne periood võib olla pankades erinev, mõni pank pakub hoiust alates 3 kuust.

Automaatne pikenemine Samuti saab avamisel valida automaatse hoiuse pikenemise, mille puhul peale hoiuse perioodi lõppu avatakse automaatselt uus tähtajaline hoius sama perioodiga, aga uue intressimääraga, kui see on vahepeal muutunud.

Vaata suuremate intressimääradega pankade tähtajalise hoiuste intresse ja muude tingimuste võrdlust eraldi postituses.

Miks valida tähtajaline hoius?

Minimaalne risk: Hoiused on minimaalse riskiga investeerimise viis ja seda Tagatisfondi poolt pakutud hoiuste kaitse tõttu. Tagatisfond kaitseb hoiustajaid pankade maksejõuetuse ehk pankroti korral. Kui mõni pank peaks pankrotti minema, siis hoiused hüvitatakse koos kogunenud intressidega täies ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot hoiustaja (mitte hoiuse!) kohta ühes pangas.  

• Sinu pangas hoiustel kogunenud summa kuni 100 000 eurot garanteeritud.
• Hoiu-laenuühistud selle kaitse alla ei kuulu, kuna neil puudub krediidiasutuse litsents.

Väike tootlus: Kui risk on minimaalne, siis reeglina on minimaalne ka tootlus. Suurtes pankades on tähtajaliste hoiuste intressimäärad nullilähedased, nt 0.01% või täiesti 0%. Väiksemates pankades, mis soovivad uusi kliente ja nende raha meelitada, võib leida mõnevõrra suurema intressimääraga hoiuseid.

Kõige suurem protsent, mis on võimalik hoiuse pealt teenida, on praeguseks hetkeks 2.5% aastas. Seda pakuvad vaid kaks panka – Holm Bank ja Inbank –  ja seda ka ainult kõige pikema hoiustamisperioodi valimisel, ehk sõlmides tähtajalise hoiuse kohe 60 kuuks.

Mida lühem hoiustamise periood valida, seda väiksemaks muutub ka pakutav intress.

Kas on võimalik tähtajalise hoiusega raha väärtust kasvatada?

Tähtajalise hoiuse tootlus on viimastel aegadel olnud üldiselt väiksem, kui inflatsioon: isegi kõige suurema intressimääraga tahtajalise hoiuse puhul on investeeritud raha väärtus mõnevõrra langenud inflatsiooni tõttu.

Samas on perioode, mil inflatsioon on madalam – näiteks 2020.a aprillis oli võrreldes eelmise aastaga üldiselt inflatsioon negatiivne. Siis saab hoiusel olev intressi teeniva raha väärtus vähemalt mõneks ajaks kasvada.

Milleks tähtajalised hoiused üldse sobivad?

Mina isiklikult hoiustan automaatselt pikenevalt tähtajalisel hoiusel meie pere nn Rainy Day fondi ehk säästupuhvrit, mida lõime enne investeerimisega alustamist. Samuti olen hoiuseid kasutanud selleks, et mingiks kindlaks kuupäevaks raha koguda, kuna tähtajalise hoiusel olevat raha ei saa nii kergelt välja võtta ega saa seda raha kasutada maksete tegemiseks, vaid tuleb kõigepealt tähtajalise hoiuse leping ennetähtaegselt lõpetada.

Seega kui küsimus on, kas hoida kogutavat raha kodus madratsi all või null-protsendiga kogumishoiusel, siis mina kaaluks tähtajalise hoiuse kasutamist.

Kui tegemist on uue pangaga, tuleb veel selles pangas kliendileping sõlmida, uue internetipangaga harjuda, mis võtab aega. Kulunud aeg võib seda väärt olla, kui hoiusele lähevad suuremad summad.

Näiteks, 1000 eurot teeniks 2.5% intressimääraga ca 25 eurot aastas ehk sõlmides tähtajalise hoiuse lepingu 5 aastaks, saad lõpus ca 125 eurot.

Kas tähtajaline hoius sobib säästupuhvri/meelerahufondi hoiustamiseks?

Kui tead, et raha läheb vaja alles näiteks 2 aasta pärast, siis oskad kohe õige tähtajalise hoiuse perioodi valida. Ootamatuteks hetkedeks kogutava säästupuhvri hoiustamise puhul on aga eeldus see, et peab olema võimalik raha välja võtta igal hetkel vajaduse tekkides. Tähtajalise hoiuse puhul eeldaks see lepingu ennetähtaegset lõpetamist. Samuti peab arvestama, et üldjuhul raha kantakse hoiuselt arvelduskontole viitega.

Kui hoius lõpetada enne tähtaega, siis intressi hoiustatud summa pealt reeglina välja ei maksta.

Kui kiiresti saab raha hoiuselt tagasi ennetähtaegse lõpetamise puhul?

Kui piiluda pankade poolt pakutavatesse tingimustesse, siis üldjuhul leiab, et tähtajalisel hoiusel kogutud raha kantakse ennetähtaegselt lepingu lõpetamisel arvelduskontole mingi x päeva jooksul. See „x“ võib olla sõltuvalt pangast näiteks 5, 14 või lausa 30 päeva.

Mõnede pankade tähtajalise hoiuse lepingu tingimustest võib leida, et pangal on õigus väljamaksmistasule protsendina hoiustatud summast või rakendub lisatasu siis, kui soovida raha üle kanda ühe päeva jooksul.

Vaata täpsemalt hoiuste tingimuste võrdlust siin.

Suheldes ühe panga klienditeenindusega sain teada, et praktika näitab, et tingimustes toodu 30 päeva asemel raha üldjuhul kantakse üle mõnede päevade jooksul ning tingimustes sätestatud lisatasu ei võeta. Samas ei ole garanteeritud, et see praktika tulevikus ei muutu.

Seega tasub panga hoiuste tingimusi (ja kindlasti ennetähtaegse lõpetamise tintimusi) lugeda ja saab pangaga ka otse sellel teemal suhelda.

Muidu pankades võivad eksisteerida ka muud paindlikud hoiustamise variandid (kogumishoius või nõudmiseni hoius).

Need erinevad tähtajalisest hoiusest just selle poolest, et raha võib hoiusele jooksvalt lisada või seal jooksvalt välja võtta. Nende intressimäär on üldjuhul pankades täiesti nullilähedane.

Kui tähtajaline hoius ei sobi, siis sellist tüüpi hoiust võib kasutada näiteks jooksvalt raha kogumiseks, et raha säästudeks hiljem ära kanda.

Kas tasub valida intresside maksmine perioodi lõpus või võimalusel tihedamini?

Mõni pank pakub intressi maksmist vaid tähtajalise hoiuse perioodi lõpus, mõni pakub lisaks aasta lõpus või lausa igakuiselt.

Tihemate intresside väljamaksmise puhul on intressimäär üldjuhul väiksem ning hoiustamise lõpus saab summaarselt veidi suuremad intressid kui igal aastal või kuul väljamakstud intressidest.

Hoiustades säästupuhvrit ootamatuteks hetkedeks, mille puhul eksisteerib risk, et tuleb tõesti ennetähtaegselt leping lõpetada, tundub mõistlikum valida tihedamad intressi väljamaksed. Samas võib panga tingimustes olla sätestatud, et ennetähtaegse hoiuse lõpetamisel arvatakse tagastatavast rahast maha ka juba väljamakstud intressimaksed.

Maksustamine

Alates 2018. aastast peetakse eraisiku hoiustelt makstud intressidelt tulumaks kinni. Tulumaksu kohutuse edasi lükkamiseks on võimalik kasutada investeerimiskonto süsteemi.

Selleks on vaja hoius avada kohe investeerimiskonto vahenditest ehk arvelduskonto, millelt raha hoiusele pannakse, peab olema määratud investeerimiskontona pangas enne hoiuse avamist.

Tuleb meeles pidada, et investeerimiskontot tuleb füüsilise isiku deklaratsioonis iseseisvalt deklareerida.

Disclaimer: Nimetatud artikkel ei sisalda ühtegi panka teenuse reklaami ega soovitust. Enne lepingu sõlmimist uuri kindlasti lepingu tingimusi ja vajadusel suhtle panga klienditeenindajatega

Tähtajalise hoiuse plussid
tähtajalise hoiuse miinused

5 thoughts on “Tähtajaline hoius: milleks seda valida ja mida valikul arvestada?

  1. Selline vana artikkel aga jätan oma mõtte siia alla.
    Nimelt Holm Bankis puudub inimesel oma konto, sinna raha saates on kõigil sama konto, lihtsalt viitenumber on erinev. Seega olen hetkel kõhklev, et kas seda saab ikka investeerimiskontona käsitleda?

    1. Investeerimiskontona saab deklareerida tõesti vaid enda nimele avatud panga arvelduskontot. Kui aga sellist arvelduskontot Holmis ei ole, ikkagi saab Holm banki hoiust avada investeerimiskonto süsteemis, kui hoiuse avamiseks raha laekub teises pangas oleva investeerimiskonto alt.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top