Investeerimiskonto deklareerimise juhend - Jekaterina Tint

Investeerimiskonto deklareerimine: põhipunktid ja näide

Kui alustad eraisikuna investeerimist, siis avalikesse ja börsil kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimiseks tasub kasutada investeerimiskontot. Investeerimiskonto on tavaline pangakonto, mida deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ning mille vahendeid kasutad investeerimiseks. See võimaldab nihutada tulumaksukohustuse väärtpaberite müügist ja võlakirjade ning hoiuste intressidelt edasi tulevikku, hetkeni, millal kasum võetakse investeerimiskontolt välja, ehk hetkeni, kui kannad investeerimiskontolt välja rohkem raha, kui oled summaarselt sisse kandnud.

Vigade vältimiseks tasub endale selgeks teha, kuidas käib investeerimiskonto deklareerimine.

Deklareeri investeerimiskontot tuludeklaratsiooni lahtris 6.5.

Investeerimiskonto on see konto, mis on deklareeritud, või mida sa deklareerid füüsilise isiku tuludeklaratsiooni real 6.5. „Tulu finantsvaralt“ I osas „Investeerimiskonto ning krediidiasutuse andmed“. Ehk isegi kui ühel aastal pole kontoga tehinguid tehtud, kui oled investeerimiskontot kasutusele võtnud, siis tuleb tuludeklaratsioonis lahtris 6.5. see kirja panna ning märkida, et tehinguid ei ole.

Deklareeri investeerimiskonto sissemakseid ja väljamakseid tuludeklaratsioonis lahtri 6.5. II osas

Suuremates pankades on ettevalmistatud investeerimiskonto raportid, mille abil saad edastada tehingute andmed otse tuludeklaratsiooni. Oluline on, et vaatad need üle ning veendud, et iga tehing on raportis õigesti kajastatud kas sissemaksena, väljamaksena või tehinguna finantsvaraga, mida deklaratsioonis ei kajastata.

Investeerimiskonto sissemakse on näiteks:

 • Raha ülekanded tavakontolt investeerimiskontole;
 • Kontole laekunud Eestis maksustatud intressid ja dividendid;
 • Laekunud välismaa dividendid-intressid, kui nendelt on välismaal tulumaks kinni peetud;

Investeerimiskonto väljamakse on näiteks:

 • Raha väljamakse mitteinvesteerimiskontole;
 • Finantsvara mõiste alla mittekuuluvate investeeringute soetamine, nt ülekanded III sambasse, ühisrahastusse, börsil mittekaubeldavate ja mitteavalike väärtpaberite ost, kinnisvara ost jms;
 • Konto haldustasud ja muud investeeringute soetamise või müügiga otseselt mitteseotud kulud;
 • Lubatud investeeringutelt mitteinvesteerimiskontole saadud tulu, mida sa ei kanna viivitamatult investeerimiskontole.

Tehing finantsvaraga, ehk kanded, mida tuludeklaratsioonis ei kajastata. Nendeks on kõik tehingud, mis ei ole käsitletavad sissemakse või väljamaksena, näiteks:

 • Finantsvara mõiste all lubatud investeeringute ostud ja müügid;
 • Investeerimiskontode vahelised kanded.

Sissemaksete ja väljamaksete loetelu ei ole siin lõplik. Kui avastasid tehingu ja oled ebakindel, kuidas seda deklareerima peaks, siis vaata all allikate nimekirja, kus saaksid enda küsimustele vastuseid leida.

Vaata videost, kuidas mina LHV ja Swedbanki investeerismiskontode andmed tuludeklaratsiooni kandsin:

Kuidas toimib SEB-s investeerimiskonto deklareerimine, leiab selles SEB juhendis.

Luminor investeerimiskonto deklareerimise juhendi leiad siin.

Deklaratsioonist tuleb kustutada investeerimiskonto alt müüdud väärtpaberite tehingute andmed

Balti börsi aktsiatega teostatud müügitehingud ilmuvad eeltäidetuna tuludeklaratsiooni lahtrisse 6.1. ja 8.2. Kui oled need väärtpaberid ostnud investeerimiskonto alt ja deklareerid investeerimiskontot lahtris 6.5., siis nende väärtpaberite müügitehingud tuleb realt 6.1. ja 8.2. kustutada.

Miks?

Investeerimiskonto loogika on järgmine: deklareeritakse sissemakseid ja väljamakseid kõikide investeerimiskontode kohta. Tulumaksukohustus tekib siis, kui väljamaksed ületavad summaarselt tehtud sissemaksed (ehk võetakse kontolt kasum välja).

Investeerimiskontole laekunud dividendid tuleb deklareerida siis, kui nende pealt on tulumaks tasutud

Investeerimiskonto sissemaksena tuleb deklareerida dividende, mille pealt on tulumaks kinni peetud välisriigis või mis on tasutud Eestis. Eestis maksustatud dividendid leiab eeltäidetud deklaratsiooni lahtrites 5.1. ja 7.1..

Välismaalt laekunud dividendid, millelt on tulumaks kinni peetud, tuleb deklareerida lahtrisse 8.8.

LHV maksuaruanne näitab sulle ka tuludeklaratsiooni lahtrisse 8.1. kuuluvaid tulusid ehk näiteks dividendid, mille pealt ei ole välismaal tulumaksu tasutud. Kui aga nimetatud tulud laekusid sulle investeerimiskontole, siis neid lahtris 8.1. deklareerida ei ole vaja.

Kuidas deklareerida Läti ettevõttelt saadud dividendid, millest ei ole tulumaksu kinni peetud?

Läti tulumaksusüsteem sarnaneb Eesti omaga: tulumaks kasumilt makstakse ettevõtte tasandil ning investorile jõuavad dividendid ilma kinnipeetud tulumaksuga. Kui jaotatud kasumi pealt on välismaal tulumaks tasutud, siis on Eestis sellised dividendid maksuvabad (Tulumaksuseadus § 18 lg¹). Ehk kui investor saab Läti ettevõttelt tõendi, et väljamakse pealt on Lätis tulumaks tasutud, siis sellisel juhul on võimalik Lätist saadud dividendid deklareerida tuludeklaratsioonis real 8.8.. Kui nimetatud tõendit ei ole ja panga väljavõtte pealt ei ole näha, et tulumaks on dividendilt tasutud, siis tulumaksuvabastust rakendada ei saa.

Investorid on näiteks saanud tõendi digiallkirjastatud formaadis Läti börsifirma investeerimissuhete juhilt.

Väärtpaberite tehingutasusid ei deklareerita sisse- ega väljamaksetena, kuniks teed neid sissemaksete arvelt

Finantsvara soetamise ja müügitehingutega seotud tasud võib kasumist maha arvata. Kui maksad tehingutasusid sissemaksete arvelt (oled summaarselt rohkem investeerimiskontole raha sisse viinud kui välja viinud), siis tehingutasusid ei deklareerita. LHV investeerimiskonto aruandes tuleks siis valida “ei arvesta”.

Kui saabub hetk, millal viid kõikide sissemaksete ulatuses raha kontolt välja (investeerimiskonto arvestuses jõuab jääk nulli) ja hakkad tehinguid tegema kasumi arvelt, siis tuleb tehingutasud deklareerida sissemaksena. See tekitab jällegi olukorra, kus tehingutasud ei ole tulumaksuga maksustatud.

Intressidelt 20% tulumaksusäästu saamiseks tuleb teavitada intressimaksjat investeerimiskonto kasutamisest

Pangahoiuste, Eesti võlakirjade või Eesti intressi maksvate fondide puhul (näiteks Baltic Horizon, Eften United Property, Trigon dividendifond) tuleb maksjat investeerimiskonto kasutamisest eraldi teavitada. Kui teavitust pole tehtud, siis väljamakse tegija ei tea, kas kasutad investeerimiskontot, või mitte ning peab intressidelt 20% tulumaksu kinni. Seega 20% maksusäästu saamiseks tasub veenduda, et teavitus on edastatud.

Välismaakleri kontol teostatud müügitehinguid tuleb deklareerida tavakorras

Kui investeerid välismaakleri, nt Lightyear, Interactive Brokers vms abil, siis ilma pangalitsentsita maakleri juures olevat kontot ei saa investeerimiskontona deklareerida. Kui sa ei kandnud tehingute tulusid (dividendid, intressid, väärtpaberite müügitulud) viivitamatult maakleri kontolt investeerimiskontole, siis nimetatud tulud tuleb deklareerida investeerimiskonto väljamaksena.

Taavi kirjutas pikemalt lahti, kuidas on võimalik mittepangast maakleri kontot investeerimiskonto süsteemis kasutada. Seda saad lugeda siin.

Ehk ainus viis maakleri kontot investeerimiskonto süsteemi raames edukalt kasutada on siis, kui ostad dividende mittemaksvaid fonde ja neid mitte kunagi maha ei müü või kõiki tulusid (dividendid, müügitulud jms) saadad viivitamatult investeerimiskontole edasi.

Kui muutud Eestis mitteresidendiks, siis investeerimiskonto tuleb sulgeda

Investeerimiskontot saavad kasutada vaid Eesti füüsilisest isikust maksuresidendid.

Kui kolid püsivalt Eestist ära ja sinu maksuresidentsus muutub, tuleb deklareerida investeerimiskonto sulgemist: investeerimiskontol olev rahasaldo ning ostetud väärtpaberite väärtus soetusmaksumuses tuleb deklareerida väljamaksena. See võib kaasa tuua tulumaksukohustuse.

Investeerimiskontot on vaja deklareerida igal aastal, sh ka lapsele, kui oled tema nimel investeerima hakanud

Oluline on teada, et kui oled investeerimiskonto kasutusele võtnud, siis tuleb seda deklareerida igal aastal. Deklaratsioonis tuleb investeerimiskonto I osas kajastata ka siis, kui aasta jooksul ei ole tehinguid tehtud. Sellisel juhul tuleb märkida “Jah, tehingud puuduvad”.

Kui ostsid lapse nimel väärtpabereid (hakkasid investeerima indeksfondidesse või aktsiatesse), siis esita lapse nimel tuludeklaratsioon ja deklareeri talle investeerimiskonto. See aitab lapsel tulevikus tulumaksukohustust edasi nihutada.

Lapse investeerimiskontoga on samamoodi: kui oled korra investeerimiskontot deklareerinud, siis tuleb deklaratsioon esitada ning investeerimiskonto deklareerida igal järgneval aastal.

Tüüpilised vead, mida näen investeerimiskontode deklareerimisel

1. VIGA: Unustatakse deklaratsioon esitada.

Tulumaksu tagasi saamiseks ära unusta deklaratsiooni esitamist. Eriti siis, kui sul on maksusoodustusi (2 ja rohkem last, lasteaia või koolituskulud, kodulaenu intress (!), annetused, III samba sissemaksed), kasutad investeerimiskontot või oled saanud tulu, mida pead ise juurde deklareerima.

2. VIGA: Unustatakse investeerimiskontot deklareerida. Investeerimiskontot tuleb deklareerida lahtris 6.5., alates sellest aastast, millal väärtpaberid on investeerimiskontole ostetud. Investeerimiskontot tuleb deklaratsioonis kajastada igal aastal ning sama käib ka lapse tuludeklaratsiooni kohta , kui oled tema nime alt investeeringuid teinud.

3. VIGA: Unustatakse teavitada intresside maksjat investeerimiskonto kasutamisest.

Eestist laekuvate võlakirjade ja pangahoiuste intresside pealt ei peeta tulumaksu kinni, kui raha laekub investeerimiskontole. Selleks pead edastama teavituse väljamakse tegijale. Tihti leiab vastava teavituse vormi väljamakse tegija või väärtpaberi kodulehel.

4. VIGA: Unustatakse kustutada investeerimiskonto alt ostetud väärtpaberite müügitehingud.

Eeltäidetud deklaratsioonis leiad müügitehingud Balti börsi väärtpaberitega lahtrites 6.1. ja 8.2. Kui nendesse väärtpaberitesse investeerid investeerimiskonto alt, siis müügitehinguid eraldi ei deklareerita ja need tuleb kustutada.

5. VIGAUnustatakse maksusoodustused abikaasale edastada.  Esimesena tasub deklaratsioon täita sellele isikul, kellel on maksustatav tulu väiksem. Siis saab kasutamata maksusoodustused edastada abikaasa deklaratsiooni. Kui paar pole abielus, siis soodustusi edastada ei saa. Seega tasub näiteks annetusi teha selle inimese konto alt, kellel on sissetulek suurem. Lapsi on võimalik samuti deklareerida sellel lapsevanemal, kes saab suuremat maksusoodustuste summat enda tuludest maha arvata.

Investeerimiskonto deklareerimiseks leiad infot jägmistest allikatest:

Lühiselgitused Maksu- ja Tolliameti lehelt

Pikemad selgitused Rahandusministeeriumi juhendist

LHV KKKs on hea ülevaade tüüpküsimustest ja teemadest.

Lahtiütleja

Juhend oli koostatud 20.02.2023. Teavet käesolevas blogipostitust tuleb käsitleda informatiivse sisuna ning sisu ei saa käsitleda maksunõuna. Autor on koostanud artikli usus, et avaldamise päeva seisuga informatsioon vastab tõele. Samas ei võta autor vastutust esitatud teabe, arvamuste, võimalike eksimuste või ajakohasuse ning õigsuse eest, samuti postituses sisalduva teabe kasutamisest tekkida võivate tagajärgede eest. Kui oled mitteresident, või sul on teisi tehinguid ja ülekandeid, siis palun uuri ise järgi, kuidas on neid õige deklareerida. Deklaratsiooni esitamise eest vastutad lõpuks ise. Artikli sisu ei ole lubatud ilma autori nõusolekuta kopeerida.


Kui soovid abi enda tuludeklaratsiooni täitmisel, siis võid minuga ühendust võtta aadressil jekaterina@moneysmarterme.eu

Olen koostanud ka põhjaliku investeerimiskonto juhendi, kus panin kirja kõik deklareerimise sammud ja vastused levinumatele küsimustele ja spetsiifilisematele teemadele.
Tutvu “Investeerimiskonto juhendi” e-raamatuga 🡫

10 thoughts on “Investeerimiskonto deklareerimine: põhipunktid ja näide

 1. Kirjutad artiklis, et Investeerimiskonto sissemaksena tuleb deklareerida dividende, mille pealt on tulumaks kinni peetud välisriigis või mis on tasutud Eestis. Eestis maksustatud dividendid leiab eeltäidetud deklaratsiooni lahtrites 5.1. ja 7.1. – Siinkohal on küsimus, miks punktis 7.1 on eeltäidetud Eestist laekunud dividendid, milledelt TM on null, kuigi eelnevalt on kirjas, et ainult need, milledelt TM kinni peetud. Sellised näiteks LHV, Arvo Vara, Harju Elekter. Eelmisel aastal suheldes MA, sain ka vastuseks, et neid ei tohi kustutada. Jätan need sisse, kuid miks see nii on?

  1. Seaduse täispikk tekst (paragrahv 18 lg 1′) ütleb järgmist:” dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud, kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud või kui dividend on saadud pensioni investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt.”. Eestis, ja nüüd ka Lätis, on dividend maksustatud ettevõtte tasemel ehk kui soovitakse maksta dividende, siis ettevõte maksab sellest tulumaksu. Seda me näemegi lahtris 7.1. Ehk tulumaks on tasutud, kui jah, ei ole kinni peetud konkreetse isiku nimel. Eesti ettevõtete dividendid on deklaratsioonis kajastatud korrektselt ja neid ei ole vaja üldjuhul parandada.

 2. Hoius on investeerimiskontona. Tulumaksu maha ei lähe. Mida teen iga-aastaste laekuvate intressidega?

  1. Hoiust ennast ei saa investeerimiskontona deklareerida, kuid seda saab avada investeerimiskonto vahendite arvelt (ja intresse ja põhisummat tuleb viivitamatult viia tagasi investeerimiskontole). Sellistel tingimutel, kui oled ka panka teavitanud, ei peeta intressidelt tulumaksu ning neid ei ole vaja deklareerida investeerimiskonto sissemakseks.

 3. Tere, millegipärast näitab MTA, et eelmisest perioodist edasikantud summa on “0” kuigi eelmisel aastal sai LHV inv konto delaratsioon esitatud. Finantse pole rohkem välja võtnud kui sisse pannud ei eelmisel ega ka sellel aastal.

  1. Kui parandasid eelmise aasta deklaratsiooni, siis uue aasta deklaratsiooni on vaja alustada uuesti MTA andmetega, et eelmise aasta investkonto saldo üle tuleks.

 4. Tere
  kuidas on eraisiku puhul börsiväliste (Creditstari) võlakirja intressidega, mis küll laekuvad investeerimiskontole. Tulumaksu ei ole neilt kinni peetud. Kas need tuleb deklareerida 5.1 osas (Intressid – Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud) ? Tänan.

  1. Investeerimiskonto alt saab investeerida kas börsil kaubeldavatesse või avalikult pakutavatesse väärtpaberitesse ehk, millel on olemas prospekt ja mis on registreeritud FIs. Creditstar mäletan tegi läbi Redgate-i mitteavaliku pakkumise ning mitteavalikult pakutavate võlakirjade puhul ei saa neid investeerimiskonto alla osta, tulu ja müük tuleb deklareerida tavasüsteemis.

    1. Kui aus olla, siis see on väga imelik, et Creditstar ei pea võlakirjadelt intressi, sest peaks seda tegema. Oled teinud neile avalduse? Tuludeklaratsioonis peaks olema 5.1.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top