Mis ikkagi on jätkusuutlik investeerimine?

Jätkusuutlikust investeerimisest kuuleme järjest rohkem. Tuleva hakkab arvestama jätkusuutlikkust enda pensionifondides, Swedbank Robur fondid investeerivad jätkusuutlikult, Grünfin pakub vaid jätkusuutlikke investeeringud ja jätkusuutlikku fondi reklaamib kodulehel Luminor.

Kuidas mina jätkusuutliku investeerimiseni jõudsin?

Eelmise aasta lõpust hakkasin jätkusuutliku ja mõjuinvesteeringute teemat õppima: jõudsin teha kestliku rahanduse analüütiku sertifikaadi läbides Sustainable Finance Institute (SFI) programmi. Olen alustanud ka CFA Instituudi ESG investeerimise sertifikaadi jaoks õpinguid, lugenud mitmeid artikleid ja uuringuid ning analüüsinud erinevate fondide jätkusuutliku investeerimise praktikaid.

Oleme ka Hommikused rahajutud kohtumistel rääkinud jätkusuutlikust investeerimisest Grünfin tegevjuhiga, PwC Estonia ESG juhiga ja Swedbank Investeerimisfondid AS juhiga. Meie vestlusi saab järelkuulata taskuhäälinguna ja ka vaadata YouTubest.

Hetkel olen enda isikliku portfelli jaoks välja töötamas selgeid kriteeriume, kuidas jätkusuutlikkust ja ESG-d jälgin, kuidas olla eetiline investor ning kuidas mõju hindan ja mõjuinvesteeringuid eelistan. Praegu teen sellega esimesi samme ning kindlasti jagan enda teekonda siin blogis.

Miks üldse jätkusuutlik ja mõjuinvesteerimine oluline on?

Miks ma alustasin selle teemaga tegelemist on tõdemus, et tulevikus me ei saagi mittejätkusuutlikult investeerida. Iga investeering, ehk iga ettevõte, mis pakub aktsiaid või võlakirju, peaks esiteks jätkusuutlikult ja vastutustundlikult tegutsema ning teiseks omama positiivset mõju inimekonnale ja planeedele.

Ma ei hakka pikemalt siinkohal kirjutama kliimaprobleemist ja mustades toonides ennustustest, aga fakt on selge: elame üle planeedi piiride ning meil on mitmeid keskkonna ja sotsiaal probleeme, mida peavad inimesed-ettevõtted-valitsused lahendama. Investorid on suunal, et sellele kaasa aidata.

Mis aga on jätkusuutlik investeerimine?

Jätkusuutlik investeerimine tekitab paljude jaoks segadust. Valdkond areneb, väljakutseid on mitmeid. Peamised küsimused, mis kõikide tekkivad on: mis asi on jätkusuutlikkus ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas seda investeerimisotsustel arvesse võtta? Mis on mõjuinvesteerimine ja kas vastutustundlik investeerimine sellest kuidagi erineb?

Artiklis üritan tuua veidi valgust nendele teemadele.

Alustame A-st

Jätkusuutlik investeerimine on selline investeerimisviis, mis võtab investeerimisotsuse tegemisel arvesse ESG (environmental, social, governance) ehk keskkondlike, sotsiaalseid ja valitsemise faktoreid.

Keskkonna faktori näitena võib tuua CO2 emissioone ja ettevõtte jäätmete utiliseerimise praktikaid. Sotsiaalsetest faktoritest näiteks inimeste töötingimusi. Valitsemise faktoritest näiteks juhtkonna tasustamise põhimõtteid. Kõik need faktorid võivad ettevõtte jaoks tekitada riske või kasvuvõimalusi.

Jätkusuutlik investeerimine on üsna lai mõiste, sest selle nimetuse alla liidetakse kokku väga erinevaid viise, kuidas neid ESG faktoreid arvesse võetakse.

Sotsiaalselt vastutustundlik investeerimine

Sotsiaalselt vastutustundlik investeerimine ehk SRI (social responsible investing), seda lühendit võib leida mõnedes ETFides (loe, mis on ETF siin). Tihti nimetatakse seda ka eetiliseks investeerimiseks.

SRI on eksisteerinud enne nn jätkusuutlikku investeerimist ning selle puhul tavaliselt välistatakse sotsiaalselt mittevastutustundlikke ettevõtteid.

Kõige lihtsam näide, mida leiab paljudest jätkusuutlikest investeerimisfondidest: välistatakse alkoholi, tubaka, pornograafia ja relvadega seotud ettevõtteid nende negatiivse sotsiaalse mõju tõttu.

Screening ehk sõelumine ESG faktorite põhjal

Sõelumine võib toimuda kolmel eri viisil.

Esimene on negatiivne ehk välistamine: kui suuremate keskkondlike või sotsiaalsete riskidega ettevõtteid, näiteks fossiilkütuse tootjaid.

Teine on normipõhine välistamine, mille puhul vaadatakse, kas äripraktikas arvestatakse rahvusvaheliselt tunnustatud raamistike, näiteks ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ning välistatakse ettevõtteid, mis võivad olla seotud nende rikkumistega.

Kolmas on positiivne sõelumine, mille puhul investeeringud ESG faktoreid arvestades juurde lisatakse.

On eraldi fondid, mis rakendavad ainult näiteks positiivset sõelumist ehk jätavad vaid kõrge ESG skooriga investeeringuid ning on fonde, mis piirduvad vaid välistamisega.

Temaatiline investeerimine

Veel üks jätkusuutliku investeerimise viis on temaatiline investeerimine.

Selle raames valitakse vaid investeeringuid, mis tegelevad kontkreetse jätkusuutlikkust puudutavad valdkonnaga ja aitavad mõnda konkreetset jätkusuutlikkusega seotud probleemi lahendada.

Need võivad olla puhta energia tootjad, laiemalt cleantech ehk puhtaid tehnoloogiad, vee-ettevõtted jm.


Aktsionäride kaasamine (shareholder engagement).

Selle juures võib fond isegi investeerida fossiilkütuse ettevõtte aktsiatesse, kuid ettepanekute ja hääletamise kaudu mõjutatakse ettevõtte jätkusuutlikkumaks muutmist.

Üks tuntuim näide sellest on riskifond nimega Engine No. 1, tänu kelle aktivismile valiti naftaettevõtte Exxon nõukogusse kolm riskifondi kandidaati, et survestada Exxonit vähendama CO2-jalajälge.


Mõjuinvesteerimine ehk impact investing

Mõjuinvesteerimine tähendab investeerimist nendesse ettevõtetesse, millel on positiivne sotsiaalne või keskkondlik mõju aga ka ettevõtetesse, mis aitavad saavutada ÜRO jätkusuutlikku arengu eesmärke.

Mõjuinvesteerimist tasub eristada lihtsalt ESG skooriga arvestamisest, mida võetakse arvesse näiteks sõelumise puhul.

Põhjus peitub selles, et ESG kvantitatiivne skoor (tavaliselt 10-pallilisel skaalal), mille annavad indeksikoostajad, arvestab üldiselt ettevõtte poolt ESG riskide ja võimaluste juhtimist.

Ehk ESG hinne indikeerib, kuidas ESG võib ettevõtte kasumeid mõjutada, mitte kuivõrd positiivset mõju ettevõte keskkonnale või inimestele omab. Näiteks Tesla visati S&P ESG indeksist välja just ESG-ga seotud riskide tõttu.

Kokkuvõtteks

Jätkusuutlik investeerimine on spektrum võimalustest, kuidas mõju ja ESG faktoreid arvesse võtta, mitte üks ja konkreetne investeerimisviis.

On aga selge, et jätkusuutlik investeerimine ehk ESG-ga arvestamine on uus normaalsus: ESG riskidega mittearvestamine võib kahjustada investorite kasumeid, samas ESG-st tulenevad võimalused saavad pakkuda lisatootlust. Kusjuures erinevad investeerimisemeetodid võivad anda erineva tulemuse.

Kirjeldus puudub.

ESG fondide plahvatuslik kasv tähendab aga ka seda, et investorile endale jääb kodutööks aru saada ja valida, kuidas tema soovib ESG-d oma portfellis arvesse võtta.

Jätkusuutlikkusega arvestamine minu portfellis

Isiklikult olen jätkusuutlikkust hetkel järginud järgmiselt:

  • Üksikinvesteeringutes jälginud vastutustundliku investeerimise põhimõtteid: minu portfellis ei ole tubaka-, alkoholi- ja isegi Coca-Cola aktsiat.
  • Olen üle vaatamas enda ühisrahastuse investeeringuid, et kas see ikka on eetiline
  • Eelistades mõjuinvesteeringuid olen aasta alguses investeerinud otse ka cleantech fondi, mis aitab keskkonnaprobleeme lahendavatel iduettevõtetel nende esimestes sammudes.

Järjest rohkem räägin jätkusuutlikust ja mõjuinvesteerimisest ka enda koolitustel. Näiteks ka indeksfondide kaudu on võimalik eelistada jätkusuutlikumaid fonde ning ESG-d on võimalik arvesse võtta ka aktsiate analüüsil.

Fondidesse investeerimise koolitusel ja ETF investori kursusel räägin nii indeksfondidest kui ka portfelli strateegiast. Koolitused aitavad sul kiiremini investeerimisteekonnas selgust saada ja vigu vältida.

Artiklist osa oli esmalt avaldatud ka Äripäevas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top