Kuidas firma alt investeerides välismaalt saadud dividendide topeltmaksustamist vältida?

Kuigi ma jätkuvalt investeerin Eesti ettevõtete aktsiatesse eraisiku investeerimiskonto alt, siis välismaa aktsiatesse ja ETFidesse investeerin Interactive Brokers kaudu ja firma alt.  Ja sealt saan aeg ajalt dividende, mille pealt välismaal on tulumaksu kinni peetud. Näiteks on IB kontole laekunud dividende USA ja Belgia REIT-delt, millest oli 15% kinni peetud.

Kui ma peaks neid dividende hiljem ettevõtte alt välja viima, kuidas toimub maksustamine?

Välisriigi dividendide maksustamine eraisikuna investeerides

Kui investeerin eraisikuna, siis on dividendide maksustamisega olukord üpris selge. Kui välisriigis on Eesti residendile makstud dividendidelt tulumaks kinni peetud, siis Eestis on nimetatud dividendid tulumaksuvabad ja Eestis tulumaksu tasuda rohkem ei pea (tulumaksuseaduse § 18 lg 11).

Küll aga peab eraisik need dividendid deklareerima igaaastases tuludeklaratsioonis. Dividende arvestatakse aastatulu hulka ja see mõjutab maksuvaba miinimumi.

Kui aga investeerisin firma alt, siis kuidas maksan Eestis tulumaksu, kui soovin need dividendid enda firma alt välja maksta?

Välisriigi dividendide maksustamine firma alt investeerides

Välismaa ettevõtete aktsiatesse investeerides peetakse dividendidelt kinni tulumaksu lähtuvalt kohalikust seadusest ning arvestades ka seda, mis on sätestatud välisriigi ja Eesti vahel sõlmitud maksulepingus.

Näiteks USA väärtpaberite puhul tuleb esitada vormi W-8BEN ja siis peetakse USA ettevõtetelt Eesti ettevõttele makstud dividendidelt kinni 15% tulumaksu 30% asemel.

Kui Eesti ettevõte maksab välja dividende, siis dividendidelt tuleb samuti Eestis tulumaksu tasuda. Ehk teoorias tundub, et kui ma maksaksin enda ettevõtte alt edasi dividendina välja selle summa, mille olen USA aktsialt kätte saanud, siis tekiks dividendide topelt maksustamine: USA pidas dividendidelt juba kinni 15% ning Eesti ettevõte maksab dividendidelt Eestis jälle tulumaksu 20%.

Topeltmaksustamise vältimine

Üldiselt tulude topeltmaksustamist välditakse ja nii on ka meie tulumaksuseaduses ja maksulepingutes sätestatud selleks viisid.

Kui dividendi väljamaksmise ajal oli Eesti ettevõte osalus välismaa ettevõttes vähemalt 10%, siis saab tulumaksuseaduse § 50 lg 11 järgi kasutada maksuvabastuse meetodit, kui välisriigis on dividendidelt tulumaks kinni peetud. Täpsemalt maksuvabastuse rakendamise tingimustest saab lugeda siit.

Eesti väikeinvestor saab välismaa ettevõtetes 10% omamisest vaid unistada. Ehk need investorid, kes omavad välismaa ettevõtetes alla 10% aktsiatest, ei saa rakendada maksuvabastust aktsiatelt saadud dividendidele.

Samas on Eesti ettevõtetel, kelle osalus välismaa ettevõttes jääb alla 10%, võimalik rakendada krediidimeetodit ehk vähendada Eesti dividendidelt tulumaksukohustust välismaal dividendidelt kinni peetud tulumaksu võrra. Seda võimalust näeb ette tulumaksuseaduse § 54 lg 5.

Seda sätet rakendades võiks dividendide edasi maksmine välja näha järgmiselt:

 • Minu Eesti ettevõte omab vähem kui 10% USA ettevõtte aktsiatest,
 • USA ettevõtte maksab Eesti ettevõttele dividende, 15% tulumaksu peetakse kinni;
 • Eesti ettevõte maksab dividendid omanikule välja: dividendidelt arvestatakse 20% tulumaksu, kuid seda summat vähendatakse välismaal määras 15% tasutud tulumaksusumma võrra.

Mida tuleb teha, et firma alt investeerides Eestis dividendide topeltmaksustamist vältida?

Selleks, et vältida dividendide topeltmaksustamist alla 10% aktsia osaluse puhul, tuleb:

 • Omada tõendit välisriigist saadud dividendide ja kinnipeetud tulumaksu kohta ning
 • Välisriigist saadud dividendid koos kinni peetud tulumaksusummaga deklareerida TSD lisa 7 osas Ib.

Tegin enda ettevõttes selle katsetuse läbi, et USA ettevõttelt saadud dividendid TSD-s ära deklareerida, et tulevikus saaks neid selle tulumaksu võrra vähem Eestis tulumaksu tasuda.

Milline peab olema tõend ?

Sisuliselt on vajalik pädevat dokumenti, millest oleks väljamakse tegemise kuupäev, väljamaksja isik, summa ning kinni peetud tulumaksusumma. Üldiselt peaks see olema kas maksuhalduri või tulumaksu kinnipidaja poolt väljastatud tõend.

Kuna tulumaksu peab kinni maakler, siis IB kaudu investeerides saan kasutada tõendina Activity statement väljavõtet, kus on kogu vajalik informatsioon välja toodud (read Dividend ja Withholding tax).

Näiteks aprillikuus laekuski dividend USA ettevõttelt Realty Income, milles mul oli pisike positsioon enne kui täielikult aktsiaid maha müüsin. Dividendidelt oli 15% tulumaksu kinni peetud:

Peaks arvestama seda, et deklareerimine võtab mõni minut aega, seega võttes arvesse töötunnihinda sentide deklareerimine ei tasu ennast ära. Suuremad summad aga küll. Antud juhul tegelesin deklareerimisega pigem blogi piltide jaoks.

Kuidas täita TSD vormi lisa 7?

Deklaratsiooni tuleb täita eurodes, seega välisvaluutas saadud summad tuleb esmalt konverteerida õige päeva kursiga.

Näiteks minu näite puhul dividendid laekusid 15.04.2021. Selle päeva USD-EUR kurss oli 1,1970. Ehk eurodesse ümber arvestatuna 6,82 eur dividende ning 0,94 senti tulumaksu.

Deklaratsiooni täitmisel registrikoodina kasutasin ISIN koodi, kajastan väljamaksja nime, riiki, dividendi saamise kuupäeva, dividendide brutosumma ja kinnipeetud tulumaksu.

Täidetud deklaratsioon näeb välja järgmine:

Ja nii lihtne see oligi. Deklaratsiooni täitmisele läheb alla 5 minuti.

Kui dividende välja ei maksa, siis deklareeritud välisriigi tulumaks lihtsalt kandub iga kuu endasi. Kuigi alguses võivad dividendide summad olla väga väiksed, siis regulaarselt laekuvad dividendid võivad aastate peale suure summa moodustada ning mõju võib olla arvestatav.

5 thoughts on “Kuidas firma alt investeerides välismaalt saadud dividendide topeltmaksustamist vältida?

 1. See postitus käib siis pigem “Oridnary Cash Dividend” kohta, samas cash dividende on ka 2 tüüpi “Limited Partnership” ja “Ordinary Dividend”, kus tulumaksu suurus on erinev. Limited partnershipi puul võib suurema tulumaksa määra lisada kuid emta arvutab selle ringi.
  Minu küsimus pigem kuidas käituda kui on laekunud “Stock Dividend”, et raha asemele antakse sulle mõni aktsia. Näiteks laekus mul 9.53$ div ja TAX oli 24$. Juurde sain 3 aktsiat väärtuses 149.70. Tulumaks arvestati maha ka laekunud aktsia pealt? Tehe 24*100/(149.7+9.53) annab ilusasti 15%

 2. Kuidas mõista “Kui dividende välja ei maksa, siis deklareeritud välisriigi tulumaks lihtsalt kandub iga kuu endasi. Kuigi alguses võivad dividendide summad olla väga väiksed, siis regulaarselt laekuvad dividendid võivad aastate peale suure summa moodustada ning mõju võib olla arvestatav.”

  Kas TSD-l deklareerin ikkagi selle kuupäevaga millal tulumaks kinni peeti USA-s?

  1. TSDs deklareeritakse jah kuu jooksul välismaal kinni peetud tulumaks. Ehk näiteks kui aprillis said dividende, millest peeti kinni 15% USAs tulumaks, siis aprillikuu TSD lisas 7 seda deklareeritakse. Kui ise dividende välja ei maksa, siis maikuu TSDs näed, kui palju summaarselt on välismaal tulumaksu kinni peetud, mida saad krediteerida enda maksukohustusest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top