Mida arvestada II või III samba pensionifondi vahetamisel?

Hiljuti on minuni jõudnud mõned küsimused pensionifondi vahetamise kohta, seega mõtlesin teema kokkuvõtteks ühe blogipostituse kirjutada.

Pensionifondi vahetamise teema võib kerkida näiteks soovist üle tulla odavamasse või parema tootlusega fondi või kui hakatakse pensionile minekuks ette valmistama ja riskantsematest fondidest konservatiivsematesse raha üle tooma.

Eristada tuleb:
1) tulevaste maksete suunamist uue fondi ja
2) juba kogutud summa ehk olemasolevate pensionifondi osakute vahetamist teise pensionifondi osakute vastu.

Selle kohta on võimalik avaldusi eraldi esitada nii II samba kui ka III samba pensionifondide osas.

Kuidas käib juba kogutud summa üle viimine teise fondi?

Pensionifondi osakute vahetamine käib nii, et endine fond ostab  osakud tagasi ehk vahetab need rahaks. Sellest tehingust saadav rahasumma sõltub sellest, kui suur on pensionifondi osaku väärtus vahetustehingu päeval. Sellest summast võib fond võtta ka tagasivõtmistasu, kui see on fondi tingimustes kirjas. Ülejäänud summa eest ostetakse teise fondi osakuid, osakute arv sõltub selle teise fondi osakute väärtusest sel päeval.

Mis on osakute väärtus ja mis seda mõjutab?

Osaku väärtus on sisuliselt hind, mille eest ühe või teise fondi osakuid saab soetada. Osakute puhasväärtus ehk NAV (net asset value) arvutatakse igale fondile eraldi, sõltuvalt konkreetse fondi varadest, kohustustest ja osakute arvust.

Fondi osakute puhasväärtus ehk NAV = ( fondi varad – fondi kohustused ) / osakute arv.  

Kuna fondi varad on investeeritud börsidel, siis varade väärtused muutuvad igapäevaselt, kui börsid on lahti. Seega muutub ka iga fondi osaku väärtus.

Tasud fondide vahetamisel

Sõltuvalt eri fondide tingimustest võib üks fond võtta osakute tagasivõtmise tasu ja teine osakute väljalasketasu, mis osakute vahetamisel summat vähendavad.

Kuigi II samba fondidele on lubatud ka tagasivõtmistasu rakendada, siis ükski II samba fond neid tasusid ei ole sätestanud.

Kui mõni II samba fond aga peaks tulevikus tagasivõtmistasu kehtestama, siis rakenduksid sellele mõningad piirangud:
1) konservatiivsel fondil ei tohi tasu ületada 0,05% ja teiste puhul 0,1% osaku puhasväärtusest;
2)  tagasivõtmise tasu ei võeta II pensionisamba fondide vahetamisel, kui isikul puudub töövõime või ta on vanaduspensionil või selleni on jäänud viis aastat või vähem.

Mitmetel III samba fondidel on praegu 1% tagasivõtmistasu olemas. Ehk siis kui soovid nimetatud fondist lahkuda, võetakse tasuna 1% summast. Väljalasketasudega fonde ma pole kirjutamise hetkel tuvastanud.

II samba fondide tasudega saab tutvuda selle lehe kaudu.

III samba fondide tasudega saab tutvuda selle lehe kaudu.

Erisused II samba osakute vahetamisel

II samba osakute vahetus ei toimu koheselt avalduse esitamisel, vaid ainult kolm korda aastas: jaanuaris, mais või septembris. Selleks tuleb avaldus esitada hiljemalt 30. novembriks, 31. märtsiks või  31. juuliks.

Näiteks, kui esitan vahetuse avalduse perioodil 1. aprill kuni 31. juuli, toimub reaalne vahetusetehingu septembris ja rakendatakse siis tol hetkel kehtivaid pensionifondide osakute puhasväärtusi (hindasid).

See vaheperiood avalduse esitamisest avalduse tähtajani annab inimesele sisuliselt aega oma otsust muuta. Kuni avalduse esitamise tähtajani saab avaldust tühistada. Seda saab jällegi teha kas pensionikeskus.ee lehel või pangas.

Näide, kuidas võib fondivahetus toimuda

1. aprillil on II samba väärtus 10000 eurot, oli 10000 osakut ning osaku puhasväärtus on 1 eur/osak.

Teen  vahetusavalduse 1. aprillil üle viia 100% pensionifondis A kogutud osakuid pensionifondi B.

Kuni 31. juulini (k.a.) on mul õigus Pensionikeskuse lehe kaudu esitatud avaldust tühistada. Kui ma avaldust ei tühista, siis tehakse vahetustehing septembris.

Ehk näiteks kui  börsihinnad on septembriks ajaks kukkunud ja fondi osaku väärtus on nüüd 1 euro asemel 0,9 eurot, siis näeb vahetustehing välja nii:

  • pensionifond A võtab osakud tagasi 0,9 x 1000 ehk 9000 euro eest;
  • soetatakse pensionifondi B osakuid. Kui pensionifondi B osakute väärtus on sellel päeval nt 2 eurot, väljastatakse mulle 9000/2 ehk 4500 osakut.

III samba osakute vahetamine

III samba pensionifondi vahetamisel ei ole mingeid tähtaegu või piiranguid sätestatud. Sisuliselt müüakse peale vahetamise avalduse esitamist ühe fondi osakuid ja ostetakse teise fondi osakuid üsna ruttu. Seaduse järgi mitte hiljemalt, kui kahe kuu jooksul.

Päris mitmel III samba fondil on ka tagasivõtmistasu. Seda ei võeta siis, kui fond vahetatakse teise sama fondivalitseja fondi vastu ehk näiteks ühest SEB panga fondist teise SEB panga fondi vastu.

Näide

1. aprillil on III samba väärtus näiteks 10000 eurot, oli 10000 osakut ning osaku puhasväärtus on 1 eur/osak. Fondi tingimuste järgi on tagasivõtmistasu 1%.

Teen vahetusavalduse 1. aprillil üle viia 100% III samba pensionifondis A kogutud osakud pensionifondi B.

Tehing tehakse reaalselt ära järgmise kahe kuu jooksul.

Kui osaku väärtus näiteks vahetamise päeval pole muutunud, siis vahetustehing näeb välja järgmiselt:

  • Pensionifond A võtab osakud tagasi 1 x 10000 ehk 10000 euro eest;
  • Pensionifond A võtab tagasivõtmistasu 1% ehk 10000 x 1% = 100 eurot ning alles jääb 9900 eurot.
  • Soetatakse pensionifondi B osakuid ostu. Kui pensionifondi B osakute väärtus on sellel päeval näiteks 2 eurot, väljastatakse mulle 9900/2 ehk 4950 osakut.

Milliste kulude ja väljaminekutega tuleb veel arvestada osakute vahetamisel?

Peale tagasivõtmistasule, kui see on fondil olemas, täiendavaid tasusid inimese kogutud rahast ei võeta.

Millega aga tuleb veel arvestada: kui teed pensionifondi vahetamise avalduse pensionikeskus.ee lehe kaudu, siis see on tasuline ja maksab 1.5 eurot.

Pangad tasu vahetusavalduste eest ei võtnud. Seega on mõistlik ja tegelikult ka mugavam seda vahetust teha enda panga kaudu.

Kas fondi osakuid saab vahetada osade kaupa?  

Pensionifondi osakuid võib vahetada teise fondi osakute vastu ka osade kaupa, ei pea ilmtingimata koheselt 100% ehk kõik kogutud osakud vahetama.

Millal vahetaksin mina pensionifonde?

Praegusel hetkel ei ole mul kivisse rajatud plaani pensionile minekuks, selleks on jäänud 30+ aastat. Peale pensionifondide on mul ka teisi investeeringuid ja pensionile minekuks ettevalmistamisel teeksin otsuse portfelli kohta tervikuna.

Kui ma investeeriks ainult pensionifondidesse ja muid investeeringuid ei oleks, hakkaksin vähendama aktsiate osakaalude proportsiooni ca 10 aastat enne reaalselt pensionile minekut ehk enne pensionifondide osakute maha müümist. Ehk määraks igaks aastaks kindla osakaalu, mis % on mul aktsiates ja mis % võlakirjades (nt saab vähendada aktsiate osakaalu iga aasta 10% võrra), aasta lõpuks vahetaks pensionifondi osakuid nii, et raha jaotus fondides vastaks sellele paika pandud osakaalule.

Kui aktsiaturgudel tuleks suur langus, siis ma arvatavasti viivitaks nende vahetamist võlakirjade vastu ootuses, et väärtus taastub. Vajadusel ja võimalusel võtaksin raha III pensionisammast hiljem välja.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top